Politika privatnosti

Usklađeno sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

1. OPŠTE

SNIT, tečaji IT veščin d.o.o. (Vlasnik franšize SmartNinja) (u daljem Rukovalac podataka), koji upravlja vebsajtom www.smartninja.rs (u daljem tekstu se naziva vebsajt), je svestan značaja zaštite vaših ličnih informacija i privatnosti (u daljem tekstu: podatak).

Zaštita podataka o ličnosti je sistematski regulisana Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) (EU) 2016/679 (u daljem tekstu zakon), koja definiše prava, obaveze, principe i mere za sprečavanje nezakonitog i neopravdanog narušavanja privatnosti i dostojanstva lica prilikom obrade podataka o ličnosti.

Zaštita podataka o ličnosti je u Republici Srbiji regulisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) koji definiše prava, obaveze, principe i mere za sprečavanje nezakonitog i neopravdanog narušavanja privatnosti i dostojanstva lica prilikom obrade podataka o ličnosti.

2. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa odredbama zakona, Rukovalac podataka poštuje vaše pravo na privatnost tako što priznaje sledeće:

3. KO PREGLEDA VAŠE PODATKE

Vaše podatke obrađuju i pregledaju ih operativni timovi iz kompanija:

 1. Vlasnik franšize SmartNinja
  SNIT, tečaji IT večin d.o.o.
  Ulica Slavka Gruma 100
  8000 Novo Mesto
  Slovenija
  Generalni direktor: Miha Fabjan
 2. SmartNinja Srbija primalac franšize
  Netokracija d.o.o. Beograd
  Kapetana Radiča Petrovića 12-4
  11080 Beograd
  Srbija
  Generalni direktor: Marko Mudrinić
 3. Društva - treća lica. Baze podataka svih društava koja se pojavljuju kao treća strana su u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) (EU) 2016/679.

4. GDE ČUVAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti čuvamo u bazama podataka kojima sami upravljamo i u bazama podataka trećih lica:

Sve baze podataka trećih lica su u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) (EU) 2016/679. Mi ne delimo podatke sa bilo kojom drugom bazom podataka trećih lica.

5. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO

U marketinške svrhe, mi prikupljamo sledeće podatke:

Za naše usluge (pohađanje SmartNinja kursa) mi prikupljamo sledeće podatke:

Potrebni podaci:

Opcioni podaci:

6. U KOJE SVRHE KORISTIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Uz vašu saglasnost, Rukovalac podataka može da koristi vaše podatke da vas obavesti o našim komercijalnim ili poslovnim svrhama.

Rukovalac podataka saglasno prihvata da neće prenositi, pozajmljivati ili prodavati vaše podatke nekom trećem licu bez pribavljanja pisane saglasnosti lica na koje se odnose.

Za komercijalne ili poslovne svrhe, Rukovalac podataka koristi dvostruku potvrdu registracije, što znači slanje poruka elektronske pošte samo onim licima koja su izričito dala saglasnost da žele da primaju poruke elektronske pošte sa vebsajta. Korišćenjem posebnog računarskog sistema koji je zaštićen od zloupotrebe u vidu slanja neželjenih poruka i zaštitom lozinke, Rukovalac podataka smanjuje mogućnost zloupotrebe podataka o ličnosti od strane nekog trećeg lica.

7. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaši podaci se čuvaju onoliko godina koliko je propisano zakonima koji regulišu rad naših servisa.

Sve baze podataka trećih lica imaju svoj vlastiti sistem perioda čuvanja podataka. Saznajte više o ovome tako što ćete posetiti našu politiku privatnosti baza podataka trećih lica.

8. KAKO MOŽETE DA UPRAVLJATE SVOJIM PODACIMA

Kada podelite svoje podatke sa SmartNinja bazom podataka, vi uvek možete da izbrišete podatke na sledeći način:

9. PRAĆENJE KORISNIKA VEBSAJTA

Kada pretražujete vebsajt, a niste ulogovani na neki od online servisa, vi pretražujete anonimno. Prilikom pretrage, menadžer vaših ličnih informacija ne prikuplja nikakve podatke. Međutim, on prati kako vebsajt koriste i anonimni i registrovani korisnici. Jedna od metoda praćenja koju koristimo je poznata kao „kolačići“. Kolačići su identifikatori koji se upisuju na hard disk vašeg računara tako što vas prepoznaju prilikom naredne posete, bez potrebe prijavljivanja. Kolačići ne mogu da preuzmu nikakve podatke sa vašeg diska, ne mogu da preuzmu kompjuterske viruse ili bilo koje druge lične informacije.

Vebsajt koristi sledeće provajdere kolačića (cookies):

10. BEZBEDNOSNE KARAKTERISTIKE VEBSAJTA

Rukovalac podataka je svestan značaja bezbednosti i zato on nastoji da zaštiti vaše lične informacije. Neovlašćeni pristup, upotreba i obelodanjivanje se sprečavaju brojnim sigurnosnim tehnologijama i procedurama. Lične informacije koje unesete na vebsajt se čuvaju u kompjuterizovanim sistemima sa ograničenim pristupom na kontrolisanim mestima.

11. POVEZIVANJE SA DRUGIM VEBSAJTOVIMA

Drugi vebsajtovi za koje postoje linkovi na našem vebsajtu (spoljni linkovi) mogu da sadrže politike privatnosti koje se razlikuju od naše Politike privatnosti. Da biste zaštitili svoju privatnost, savetujemo da pogledate politiku privatnosti na drugim sajtovima kojima pristupate preko našeg vebsajta.

12. KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

SmartNinja vlasnik franšize
SNIT, tečaji IT večin d.o.o.
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto
Slovenija
Generalni direktor: Miha Fabjan
Kontakt: info@smartninja.org

SmartNinja Srbija primalac franšize
Netokracija d.o.o. Beograd
Kapetana Radiča Petrovića 12-4
11080 Beograd
Srbija
Generalni direktor: Marko Mudrinić
Kontakt: info@smartninja.rs

Mi ćemo dati sve od sebe da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku. Ova Politika privatnosti se primenjuje od trenutka objavljivanja na vebsajtu.

Poslednje ažuriranje: januar 2019. godine

Prijavi se na naš newsletter!