Naši kursevi

Odaberi veštinu koju želiš da naučiš

Web development 2

Unapredi svoje web development veštine sa još više naprednog znanja o bazama podataka i JavaScript-u.

Nastavi svoj razvojni put na kursu Web Development 2, gde ćeš saznati kako da pravilno dizajniraš bazu podataka i koristiš SQL za upravljanje podacima. Takođe ćeš naučiti naprednije web development koncepte kao što su aktivnosti u pozadini, CRON zadaci, memcache itd. Pored toga ćeš naučiti da koristiš Javascript kojeg treba da zna svaki web programer.

course session

Program

Deo 1: Dizajniranje baza podataka

Tokom prvog dela kursa Web Development 2, učićeš o relacionim bazama podataka, kako da upravljaš njima uz pomoć SQL-a, i kako da ih pravilno dizajniraš.

Bićeš upoznat sa izrazima kao što su "jedan-na-više", "primarni ključ" i "JOIN", i šta oni znače. Dizajniraćeš baze podataka, na više od 10 različitih primera i izgraditi ih uz pomoć SQL sintakse. Na ovaj način ćeš se vrlo dobro obučiti kako da pravilno dizajniraš bazu podataka - znanje koje je ključno za svaki ozbiljniji programerski posao.

Deo 2: Napredni Web development koncepti

Naučio si HTML, CSS, Python i GAE na Web Development 1 kursu. Na Web Development 2 naučićeš više o naprednim web development konceptima:

 • Izvršavanje zadataka u pozadini;
 • CRON zadaci;
 • Zadaci u redu;
 • CSRF;
 • Memcache;
 • Slanje e-mail-ova iz tvoje web aplikacije;
 • Cookies;
 • NoSQL;
 • itd.

Ukoliko ti nisu jasne gore navedene stvari, ne brini. Sve ovo ćemo dobro proći tokom kursa i koristiti na projektu koji je sastavni deo ovog kursa.

Deo 3: JavaScript

U poslednjem delu Web Development 2 kursa naučićeš JavaScript koji će ti pomoći da napraviš prednji plan web aplikacije interaktivnim. Naučićeš kako da validiraš podatke koji korisnici unose u forme, i kako da implementiraš korisne JS biblioteke.

group photo

Datumi i lokacije

Pripremamo prvu grupu polaznika! Nakon prve uspešne generacije polaznika kursa Web Development 1 planiramo da otvorimo prijave i za ovaj kurs. Kurs bi se održavao u Beogradu tokom radne nedelje, ponedeljkom i četvrtkom od 18:00 do 19:30 (ukupno 24 sesija).

Prethodno znanje

Ovaj kurs je namenjen svima koji su uspešno završili kurs Web Development 1 ili imaju ekvivalentno znanje tome. U slučaju drugog navedenog, moraš biti upoznat sa:

 • HTML-om i CSS-om;
 • Bootstrap-om;
 • Programiranjem u bilo kom programskom jeziku (koristićemo Python tokom kursa)
 • OOP;
 • osnove web-a (GET, POST zahtevi). Koristićemo Heroku kao hosting tokom kursa.

Ukoliko nisi upoznat sa gore navedenim, molimo te da u tom slučaju razmotriš kurs Web Develoment 1.


Prijavi se na listu čekanja

Prijavi se na naš newsletter!